Hệ thống chân không edwards

Hệ thống chân không Edwards thiết kế theo yêu cầu

Mã sản phẩm: Custom Engineered Products
Hệ thống chân không Edwards thiết kế theo yêu cầu

Nhóm Sản phẩm Thiết kế Tùy chỉnh (CEP) của chúng tôi, phát triển từ việc mua lại Hick Hargreaves, có thể cung cấp cho...

Giá: Liên hệ
Lượt xem: 514

Trạm bơm phân tử Turbomolecular

Mã sản phẩm: Turbomolecular Pumping Stations
Trạm bơm phân tử Turbomolecular

Trạm bơm phân tử Edwards là một loạt các sản phẩm cung cấp các giải pháp chân không linh hoạt trong nhiều ứng dụng...

Giá: Liên hệ
Lượt xem: 316

Hệ thống bơm hút chân không Edwards EH2600+E2M275 cho Coating

Mã sản phẩm: EH2600+E2M275
Hệ thống bơm hút chân không Edwards EH2600+E2M275 cho Coating

Hệ thống bơm hút chân không Edwards EH2600+E2M275 cho Coating Hệ thống bao gồm : Bơm hút chân không vòng dầu hai cấp Edwards...

Giá: Liên hệ
Lượt xem: 674

Hệ thống bơm cho công nghệ coating

Mã sản phẩm: E2M275 + EH 1200
Hệ thống bơm cho công nghệ coating

Hệ thống bơm cho công nghệ coating Sự kết hợp bơm hút chân không vòng dầu cánh gạt E2M 275 và bơm tăng áp EH1200 đã...

Giá: Liên hệ
Lượt xem: 1293
arrow
phone 0915 933 355