Dầu chân không Fomblin Drynert 25/6 1 kg

Mã sản phẩm: Fomblin Drynert 25/6 1 kg H11312021
Giá: Liên hệ
1739

Chia sẻ với bạn bè

 Dầu chân không Fomblin Drynert 25/6 1 kg

 

Dầu khuếch tán Silicone Fluid 704 1kg P/N H02400061

Mã sản phẩm: P/N H02400061
Dầu khuếch tán Silicone Fluid 704 1kg  P/N H02400061

Dầu khuếch tán Silicone Fluid 704 1kg P/N H02400061 Mô tả Silicone 704 là chất lỏng gốc Tetramethyltetraphenyltrisiloxan để tạo...

Giá: Liên hệ
Lượt xem: 1457

Dầu chân không Fomblin 16/6 1kg

Mã sản phẩm: H11306019
Dầu chân không Fomblin 16/6 1kg

Dầu chân không Fomblin 16/6 1kg

Giá: Liên hệ
Lượt xem: 1141

Dầu chân không Edwards Ultragrade 70

Mã sản phẩm: H11028013
Dầu chân không Edwards Ultragrade 70

Giá: Liên hệ
Lượt xem: 597

Dầu chân không Edwards Ultragrade 20

Mã sản phẩm: Ultragrade 20 - H11024013
Dầu chân không Edwards Ultragrade 20

Giá: Liên hệ
Lượt xem: 1783

Dầu chân không Edwards Ultragrade 19

Mã sản phẩm: Ultragrade 19 - H11025015
Dầu chân không Edwards Ultragrade 19

Giá: Liên hệ
Lượt xem: 1586
arrow
phone 0915 933 355